motoristiraamattu
Apuasi tarvitaan!

Vuosien varrella Gospel Riders moottoripyöräkerhon Motoristiraamattu on syvästi vaikuttanut ihmisten elämään. Monet ovat tulleet uskoon sen kautta, esimerkkinä heistä on Jukka Tolonen, joka sai Motoristiraamatun vankilassa. Myös Lauri ”Late” Johansson on lukenut Motoristiraamattua vankilassa.
Monet muutkin ovat saaneet rohkaisua ja lohdutusta siitä, sekä löytäneet pelastuksen tien Motoristiraamatun kautta. Mauri Vilkama on kertonut lehdessämme suunnitelleensa itsemurhaa Saksassa, mutta hän sai sisareltaan Motoristiraamatun Suomesta. Mauri luki sitä tuli uskoon ja liittyi Gospel Ridersiin!

Motoristiraamattua jaettu jo  yli 100.000 kpl

Kirjassa on Uuden testamentin ja Psalmien lisäksi muun muassa motoristien todistuksia värivalo-kuvineen, hengellisiä lauluja, virsiä ja rukouk-sia. Alkuperäinen tavoite oli, että jokaisella motoristilla olisi tämä elämän manuaali aina mukana ja sitä käytetään yhteisissä kokoontumisissa tai yksinäisissä hetkissä.
Kirjan jakaminen ei ole rajoittunut pelkästään motoriteihin, vaan kun Gospel Riders käy rippikoululeireillä kertomassa harrastuksestaan ja uskosta, myös riparilaiset saavat oman kirjan. Motoristiraamatusta on otettu jo useampi painos ja sitä on jaettu yhteensä yli 100.000 kappaletta eripuolille Suomea.

Uusi painos tulossa

Motoristiraamatusta on tekeillä jälleen uudistettu painos ja keräämme varoja sitä varten. Jokainen euro menee pelkästään kirjan painatuskuluihin. Tarkoituksena olisi, että saisimme uuden Motoristiraamatun jakoon jo tulevalle ajokaudelle, joten tässä on hieman kiire tämän keräyksen kanssa! Asetetaan nyt jokainen olkamme kuorman alle ja kannetaan kortemme kekoon tätä projektia varten.

”Jumalan sana ei tyhjänä palaa vaan täyttää tehtävän, jonka Jumala sille antaa.” Jes. 55.11.

Lahjoituksia voi tehdä Gospel Riders kerhon Raamattutilille
Aito Säästöpankkissa. Tili nro: FI83 4503 0010 2265 16.

Valtakunnallisen keräysluvan numero on POL-2015-6455. Lupa on voimassa 01.10.2015 – 30.09.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.